X-Tropoli v3

Tecnologia EAI i SOA

X-Tropoli és una plataforma d’integració d’aplicacions – EAI –  basada en una arquitectura orientada a serveis –  SOA –, que proporciona els components tecnològics necessaris per desplegar projectes d’integració, basats en estàndards i arquitectures obertes.

X-Tropoli, gràcies a la seva arquitectura orientada a serveis basada en tecnologia XML i Serveis Web, ofereix serveis de Coordinació, Abstracció, Missatgeria, Orquestració de processos de negoci, desenvolupament d’aplicacions compostes i monitorització de l’activitat del negocio (BAM).

És un aplicació 100% web, de codi obertfabricació pròpia, desenvolupat segons estàndards del mercat com Java, HL7 o WIFIS i independent de la plataforma tecnològica amb la que treballi cada client.

 

Novetats de la versió 3

 • Portal Corporatiu Integrat – X-Tropoli s’integra dins el Portal Corporatiu
 • Gestor de continguts – ECM – unificat amb les aplicacions SOBA de X-Tropoli
 • Agent d’integració per a entorns Caché, facilitant la integració d’aquestes tecnologies als processos de workflow corporatius.
 • Servidor RSS per publicació de missatgeria i portal integrats en la plataforma corporativa
 • Servidor LDAP Integrat per la gestió unificada d’entitats
 • Agent de Directori Actiu com a eina de workflow entre les aplicacions RRHH i els sistemes de directori actiu com LDAP
 • Router/Agent HL7 intregat per a una fàcil gestió dels missatges HL7
 • Servidor de publicació i agent de comunicacions per HCCC
 • Agent de comunicacions segures i criptografia digital
 • Single Sign-On entre aplicacions corporatives
 • Auditoria automàtica

 

Característiques del producte

 • Solució completa d’integració i modular
 • Arquitectura Orientada a Serveis
 • Utilització d’estàndards oberts del sector
 • Interfície 100% web, compatible amb Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari i Opera.
 • Reduït Cost Total de la Propietat
 • Independència de plataforma i fabricants
 • Entorn de desenvolupament Java
 • X-Tropoli v3 for NetBeans
 • X-Tropoli v3 application server for Google Web Toolkit

Sol·licita informació

tropoli

Integració a l’abast de tothom

Cosa de nens

 

SOA - Arquitectura Orientada a Serveis

Aquí trobaràs totes aquelles coses destacables d’aquest programa


DIAGRAMA del programa

Clica per veure el diagrama del programa