X-ClínicPortal 2.0

Motor d’integració i evolució tecnològica , modular,  que permet la integració dels diferents nivells assistencials amb l’objectiu últim de la millora dels processos i la qualitat del servei, minimitzant els el temps i recursos emprats, totalment integrable amb els sistemes d’informació de cada centre, flexible i adaptable a les necessitats de cada entitat i de gran Valor Afegit per als professionals.

És un aplicació 100% web, de codi obertfabricació pròpia, desenvolupat segons estàndards del mercat com Java, HL7 i WIFIS.

Solució implantada en diferents àrees de Gestió per Càpita, com al Maresme Central, Vallès Oriental, Baix Vallès, Baix Montseny, sota la coordinació del Departament de Salut així com en altres institucions sanitàries amb àmplia implantació al territori com Hermanas Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o Parc de Salut Mar com a eina per a compartir informació i millorar els processos i el contínuum assistencial.

imatge logotip x-clinicportal

 

Plataforma tecnològica per la coordinació entre nivells assistencials

Característiques del producte

  • Solució completa i modular
  • Visor assistencial integrat amb tota la informació de Primària, HC3, SIRE, RCA, iHC3 i ICAM
  • Motor d’integració – EAI – amb una Arquitectura Orientada a Serveis – SOA –
  • Utilització d’estàndards del mercat com Java, HL7 i WIFIS
  • Connectors per a diferents HIS i sistemes departamentals – SAVAC, TESIS, GoWin, IMASIS, Omega, eSocio, Aegerus, Clinos, Vitro, Endulab, Eyra, Agfa, UDIAT, Siemens, CRC –
  • Interfície 100% web, compatible amb Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari i Opera.
  • Accés universal i pro-activitat

Sol·licita informació

CAPTURES del programa en acció

Clica per veure totes les pantalles del programa


PRESENTACIÓ del programa

Aquí trobaràs totes aquelles coses destacables d’aquest programa

eVisor 2.0

Visor assistencial integrat amb els diferents Sistemes d’informació, tant de les entitats proveïdores (HIS, LAB, RAD, AP, Primària, SS, SM) com del Departament de Salut, com HC3, SIRE, iHC3, RCA, CMBD o Llistes d’Espera, entre altres.

eFarma 2.0

Prescripció electrònica ambulatòria integrada amb el projecte de Recepta Electrònica del Departament de Salut - SIRE - que també està disponible com a producte autònom i integrat amb tercers productes.
+ informació

eHC3

Accés i publicació al projecte d’Història Clínica Compartida de Catalunya del Departament de Salut - HC3 - que també està disponible com a producte autònom per a integrar-se amb altres Sistemes d’Informació Sanitaris.

eCrònic

Eina per la gestió i notificació distribuïda en l’Atenció al Malalt Crònic, integrat amb el Projecte d’Història Clínica de Catalunya – HC3 – i l’Atenció Primària, facilitant així la seva atenció assistencial.


eConsultories

Tele-consultes, consultories virtuals o inter-consultes a l’especialista de forma desatesa i segura per a diferents especialitats, com Tele-Dermatologia, Tele-Oftalmologia o Tele-Traumatologia amb tota la informació necessària de forma adjunta, tant de forma manual com emprant el estàndard WIFIS del Departament de Salut.

eMissatgeria

Sistema de missatgeria entre professionals i entitats sanitàries, integrat amb Primària i Recepta Electrònica.

eSubscripcions

Sistema de Subscripcions per a professionals per la notificació de novetats assistencials respecte de pacients i/o serveis assistencials, com resultats patològics en exploracions complementaries, prealts disponibles o prescripcions farmacològiques pendents de validar.

eLaboratori

Sistema de Subscripcions per a professionals per la notificació de novetats assistencials respecte de pacients i/o serveis assistencials, com resultats patològics en exploracions complementaries, prealts disponibles o prescripcions farmacològiques pendents de validar.

iHC3

Publicació d’imatge mèdica al Projecte d’Imatge Mèdica de Catalunya del Departament de Salut - PIMED - que també està disponible com a producte autònom per a integrar-se amb altres Sistemes d’Informació Sanitaris – HIS

ePreAlt

Gestió íntegra del PreAlt  – Especialitzada, SocioSanitaria, Salut Mental i Primària – sota una plataforma de notificació segura i amb la generació automàtica de la informació estadística requerida pel Departament de Salut

eDerivacions

Gestió íntegra per a sol·licitar o/i citar primeres visites, proves o exploracions complementaries a 3eres institucions (centres de referència, diagnòstic per la imatge, laboratori d’anàlisi, anatomia patològica, etc.)  forma desatesa i segura per a diferents especialista, tant de forma manual com emprant el estàndard WIFIS del Departament de Salut.

EWIFIS

Mòdul de comunicacions segons l’estàndard WIFIS definit pel Departament de Salut.

eCIMSS

Aplicació per la valoració i gestió integral de les Llistes d’Espera SocioSanitàries de Llarga Estada i Hospital de Dia on s’avaluen els casos i es determina la seva prioritat d’internament en els recursos sociosanitaris disponibles.

eSocio

Aplicació completa per la gestió de centres SocioSanitaris amb tots els connectors necessaris per la inter-operativitat amb el Departament de Salut, com són CMBDSS, Llei de Dependència, Llistes d’Espera, Facturació, Valoracions i Escales, Farmàcia, etc.